Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Wentkowskiej:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 28 lutego 2018 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 5 czerwca 2018 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej:11 kwietnia 2019r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 28 maja 2019r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr Aleksandry Wentkowskiej:

 1.     przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jerzy Kasprzak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 2.     sekretarz komisji – dr hab. prof. UŚ Olga Sitarz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – prof. dr hab. Stanisław Pieprzny - Uniwersytet Rzeszowski
 4.     recenzent – dr hab. prof. SWPS Teresa Gardocka - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 5.     recenzent – prof. dr hab. Zdzisław Brodecki - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 6.     członek komisji – dr hab. Ewa Kruk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach