Zmiana rozmiaru tekstu:

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Anety Kaźmierczyk:

 •     Wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 26 marca 2015 r.
 •     Powołanie komisji habilitacyjnej: 2 czerwca 2015 r.
 •     Posiedzenie komisji habilitacyjnej: 15 września 2015 r.
 •     Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych: 22 września 2015 r.

Skład komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu habilitacyjnym Anety Kaźmierczyk

 1.     przewodniczący komisji – dr hab. Dariusz Szostek - Uniwersytet Opolski
 2.     sekretarz komisji – dr hab. Monika Jagielska - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 3.     recenzent – dr hab. Adam Bieranowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 4.     recenzent – dr hab. Adam Doliwa - Uniwersytet w Białymstoku
 5.     recenzent – dr hab. Magdalena Habdas - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6.     członek komisji – prof. dr hab. Bogusława Gnela - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 7.     członek komisji – prof. dr hab. Jacek Górecki - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dokumenty: