• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:
Zasady  uczestnictwa w PEPP
 
 
Program PEPP jest adresowany przede wszystkim do uczestników początkowych lat studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa jednostek naukowych biorących udział w programie, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora a prowadzą badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim.
 
Procedura aplikacyjna do Programu:
 
I. Przygotuj i prześlij Koordynatorowi Programu dla polskich uczestników Prof. UŚ, dr hab. Ewie Rott-Pietrzyk (dane adresowe w zakładce „Nadchodząca edycja – zgłoszenia”) następujące dokumenty:
 
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Prawo;
 • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • list motywacyjny;
 • list polecający od Opiekuna naukowego (w przypadku osób niebędących uczestnikami studiów doktoranckich opinię taką może sporządzić promotor pracy magisterskiej);
 • dokument poświadczający znajomość języka angielskiego.
 
II. W razie większej liczby zgłoszeń w ramach rekrutacji możesz zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem programu. Zatem  przygotuj się! Jak? Zastanów się co chcesz osiągnąć dla siebie przez PEPP, czym Ty możesz podzielić się z innymi uczestnikami, bądź gotowy do podzielenia się swoimi planami i pomysłem na prowadzenie badań  naukowych etc.
 
Dostałeś informację, że zostałeś zakwalifikowany? Pakuj się. Czeka na Ciebie prawdziwa przygoda !