Zmiana rozmiaru tekstu:
Zasady  uczestnictwa w PEPP
 
 
Program PEPP jest adresowany przede wszystkim do uczestników początkowych lat studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa jednostek naukowych biorących udział w programie, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora a prowadzą badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim.
 
Procedura aplikacyjna do Programu:
 
I. Przygotuj i prześlij Koordynatorowi Programu dla polskich uczestników Prof. UŚ, dr hab. Ewie Rott-Pietrzyk (dane adresowe w zakładce „Nadchodząca edycja – zgłoszenia”) następujące dokumenty:
 
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Prawo;
  • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego;
  • list motywacyjny;
  • list polecający od Opiekuna naukowego (w przypadku osób niebędących uczestnikami studiów doktoranckich opinię taką może sporządzić promotor pracy magisterskiej);
  • dokument poświadczający znajomość języka angielskiego.
 
II. W razie większej liczby zgłoszeń w ramach rekrutacji możesz zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem programu. Zatem  przygotuj się! Jak? Zastanów się co chcesz osiągnąć dla siebie przez PEPP, czym Ty możesz podzielić się z innymi uczestnikami, bądź gotowy do podzielenia się swoimi planami i pomysłem na prowadzenie badań  naukowych etc.
 
Dostałeś informację, że zostałeś zakwalifikowany? Pakuj się. Czeka na Ciebie prawdziwa przygoda !