• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W skład Rady Naukowej, do obowiązków której należy sprawdzanie i recenzowanie tekstów ukazujących się w czasopiśmie oraz czuwanie nad jego poziomem merytorycznym, wchodzą pracownicy naukowi WPiA UŚ.

Skład Rady Naukowej:

 • prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka (Przewodniczący)
 • prof. UŚ dr hab. Leszek Wilk
 • dr hab. Rafał Blicharz
 • dr Michał Kania
 • dr Mirosław Pawełczyk
 • dr Piotr Pinior (Zastępca Przewodniczącego, Opiekun SKNPGiH)
 • dr Ewa Zielińska
   

Aktualizacja: marzec 2012 r.