Zmiana rozmiaru tekstu:

W skład Rady Naukowej, do obowiązków której należy sprawdzanie i recenzowanie tekstów ukazujących się w czasopiśmie oraz czuwanie nad jego poziomem merytorycznym, wchodzą pracownicy naukowi WPiA UŚ.

Skład Rady Naukowej:

  • prof. zw. dr hab. Janusz A. Strzępka (Przewodniczący)
  • prof. UŚ dr hab. Leszek Wilk
  • dr hab. Rafał Blicharz
  • dr Michał Kania
  • dr Mirosław Pawełczyk
  • dr Piotr Pinior (Zastępca Przewodniczącego, Opiekun SKNPGiH)
  • dr Ewa Zielińska
     

Aktualizacja: marzec 2012 r.