• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

„Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego” (ZNPGiH) są szybko rozwijającym się periodykiem naukowym, poświęconym szeroko rozumianemu prawu gospodarczemu i handlowemu oraz innym gałęziom prawa, w stopniu, w jakim dotyczą stosunków ekonomicznych i wykonywania działalności gospodarczej. Swoją tematyką czasopismo obejmuje zarówno prawo spółek handlowych, prawo publiczne gospodarcze, jak i wiele zagadnień prawa cywilnego, elementy prawa finansowego oraz ekonomii.

ZNPGiH powstały w 2011 r. i są trymestralnikiem – ukazują się co 4 miesiące, trzy razy w roku. Czasopismo ma charakter naukowy. Jest publikowane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Za główny cel ZNPGiH stawiają sobie wymianę osiągnięć naukowych w ramach wyznaczonego zakresu tematycznego, umożliwienie autorom publikacji ich tekstów naukowych oraz wnoszenie w wkładu w rozwój dziedzin tworzących zakres tematyczny.

ZNPGiH są czasopismem skierowanym przede wszystkim do pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów i studentów wydziałów prawa i administracji oraz praktyków – z Polski i zagranicy. Do publikowania artykułów zaproszeni są również reprezentanci innych dziedzin nauki.

Pieczę nad wysokim poziomem oraz merytorycznym zakresem publikacji obejmuje Rada Naukowa, składająca się z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego specjalizujących się w prawie gospodarczym i handlowym lub innych dziedzinach mieszczących się w zakresie tematycznym czasopisma. Nad selekcją artykułów do publikacji czuwa Redakcja, grupująca w zdecydowanej mierze ze studentów Uniwersytetu Śląskiego.

„Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego” wydawane są przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ. Siedzibą Redakcji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł prasowy jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Czasopismo ukazuje się jest za zgodą JM Rektora UŚ.

ISSN (druk) 2084-2554

ISSN (online) 2084-4344

Wydane już zeszyty w wersji online można pobrać w zakładce Download bądź na stronie internetowej czasopisma: http://sites.google.com/site/znpgih/archiwum.