Zmiana rozmiaru tekstu:

Wszystkie opracowania publikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego podlegają recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji ukazujących się w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego nie są ujawniane. Recenzenci poszczególnych tekstów publikowanych w Problemach wybierani są spośród stałych recenzentów czasopisma lub w razie potrzeby powoływani są ad hoc dla przygotowania recenzji poszczególnych tekstów.

Recenzje w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego oparte są na zasadzie tzw. double-blind review proces, co oznacza, że autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzje przygotowywane są na standardowym formularzu opracowanym przez redakcję. Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (PPPM formularz recenzji.doc)PPPM formularz recenzji.doc