• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Wszystkie opracowania publikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego podlegają recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji ukazujących się w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego nie są ujawniane. Recenzenci poszczególnych tekstów publikowanych w Problemach wybierani są spośród stałych recenzentów czasopisma lub w razie potrzeby powoływani są ad hoc dla przygotowania recenzji poszczególnych tekstów.

Recenzje w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego oparte są na zasadzie tzw. double-blind review proces, co oznacza, że autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzje przygotowywane są na standardowym formularzu opracowanym przez redakcję. Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (PPPM formularz recenzji.doc)PPPM formularz recenzji.doc