Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

RCEPL

poland france united kingdom germany

 

CZŁONKOWIE

dr hab. Grzegorz Żmij (kierownik Centrum),
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan,
prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek,
prof. dr hab. Jacek Górecki,
dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk,
dr hab. prof. UŚ Bernadetta Fuchs,
dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus,
dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz,
dr hab. Maria Anna Zachariasiewicz,
dr hab. Wojciech Klyta,  
dr hab. Monika Jagielska,
dr hab. Katarzyna Grzybczyk,
dr hab. Maciej Szpunar,
dr hab. Magdalena Habdas,
dr hab. Michał Kania,
dr hab. Piotr Pinior,
dr Marlena Jankowska,
dr Paulina Twardoch,
dr Paulina Gwoździewicz-Matan,
dr Agata Kozioł,
dr Witold Kurowski,
dr Jacek Zrałek,
dr Katarzyna Sznajder-Peroń,
dr Mariusz Fras,
dr Grzegorz Gorczyński,
dr Bartosz Kucia,
dr Maciej Zachariasiewicz,
mgr Małgorzata Pohl,
mgr Anita Strzebińczyk,
mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów,
mgr Bartłomiej Panfil;


 

Les membres

dr hab. Grzegorz Żmij (Directeur du Centre),
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan,
prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek,
prof. dr hab. Jacek Górecki,
dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk,
dr hab. prof. UŚ Bernadetta Fuchs,
dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus,
dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz,
dr hab. Maria Anna Zachariasiewicz,
dr hab. Wojciech Klyta,  
dr hab. Monika Jagielska,
dr hab. Katarzyna Grzybczyk,
dr hab. Maciej Szpunar,
dr hab. Magdalena Habdas,
dr hab. Michał Kania,
dr hab. Piotr Pinior,
dr Marlena Jankowska,
dr Paulina Twardoch,
dr Paulina Gwoździewicz-Matan,
dr Agata Kozioł,
dr Witold Kurowski,
dr Jacek Zrałek,
dr Katarzyna Sznajder-Peroń,
dr Mariusz Fras,
dr Grzegorz Gorczyński,
dr Bartosz Kucia,
dr Maciej Zachariasiewicz,
mgr Małgorzata Pohl,
mgr Anita Strzebińczyk,
mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów,
mgr Bartłomiej Panfil;


 

MEMBERS

Dr. Hab. Grzegorz Żmij (President of the Centre),
Prof. Zw. Dr. Hab. Maksymilian Pazdan,
Prof. Zw. Dr. Hab. Wojciech Popiołek,
Prof. Dr Hab. Jacek Górecki,
Dr. Hab. Prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk,
Dr. Hab. Prof. UŚ Bernadetta Fuchs,
Dr. Hab. Prof. UŚ Andrzej Torbus,
Dr. Hab. Prof. UŚ Rafał Blicharz,
Dr. Hab. Maria Anna Zachariasiewicz,
Dr. Hab. Wojciech Klyta,  
Dr. Hab. Monika Jagielska,
Dr. Hab. Katarzyna Grzybczyk,
Dr. Hab. Maciej Szpunar,
Dr. Hab. Magdalena Habdas,
Dr. Hab. Michał Kania,
Dr Hab. Piotr Pinior,
Dr. Marlena Jankowska,
Dr. Paulina Twardoch,
Dr. Paulina Gwoździewicz-Matan,
Dr. Agata Kozioł,
Dr. Witold Kurowski,
Dr. Jacek Zrałek,
Dr. Katarzyna Sznajder-Peroń,
Dr. Mariusz Fras,
Dr. Grzegorz Gorczyński,
Dr. Bartosz Kucia,
Dr. Maciej Zachariasiewicz,
Mgr. Małgorzata Pohl,
Mgr. Anita Strzebińczyk,
Mgr. Małgorzata Lubelska-Sazanów,
Mgr. Bartłomiej Panfil;


 

MITGLIEDER

Dr. hab. Grzegorz Żmij (Leiter des Zentrums),
Prof. Dr. hab. Maksymilian Pazdan,
Prof. Dr. hab. Wojciech Popiołek,
Prof. Dr. hab. Jacek Górecki,
Dr. hab. Prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk,
Dr. hab. Prof. UŚ Bernadetta Fuchs,
Dr. hab. prof. UŚ Andrzej Torbus,
Dr. hab. Prof. UŚ Rafał Blicharz,
Dr. hab. Maria Anna Zachariasiewicz,
Dr. hab. Wojciech Klyta,  
Dr. hab. Monika Jagielska,
Dr. hab. Katarzyna Grzybczyk,
Dr. hab. Maciej Szpunar,
Dr. hab. Magdalena Habdas,
Dr. hab. Michał Kania,
Dr. hab. Piotr Pinior,
Dr. Marlena Jankowska,
Dr. Paulina Twardoch,
Dr. Paulina Gwoździewicz-Matan,
Dr. Agata Kozioł,
Dr. Witold Kurowski,
Dr. Jacek Zrałek,
Dr. Katarzyna Sznajder-Peroń,
Dr. Mariusz Fras,
Dr. Grzegorz Gorczyński,
Dr. Bartosz Kucia,
Dr. Maciej Zachariasiewicz,
Mag. Małgorzata Pohl,
Mag. Anita Strzebińczyk,
Mag. Małgorzata Lubelska-Sazanów,
Mag. Bartłomiej Panfil;