Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 17 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Monastyrze (WWU Münster) w Republice Federalnej Niemiec, w obecności tamtejszych profesorów, doktorantów i studentów odbył się wykład dr. hab. Grzegorza Żmija zatytułowany „Die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten in der EU nach der Achmea Entscheidung“. Wykład został poświęcony analizie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie Slowakische Republik / Achmea BV, sygn. C-284/16. Wyrok ten jest pod wieloma względami przełomowy. Z uwagi na fakt, że wyrok ten przesądza o losie dotychczasowych dwustronnych umów o ochronie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. wewnątrzunijnych BIT-ów), a nadto wywiera pośrednio wpływ na funkcjonowanie istniejących multilateralnych umów dotyczących ochrony inwestycji, powstaje szereg pytań dotyczących przyszłego kształtu ochrony inwestycji w Europie. Nie bez znaczenia w tym kontekście są wypowiedzi Trybunału dotyczące autonomii prawa europejskiego i unijnego systemu sądowego. Całość rozważań dotyczących przyszłego kształtu prawa ochrony inwestycji nakłada się na tło gospodarcze, dotyczące inwestycji dokonywanych przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec i niemieckich przedsiębiorców w Rzeczypospolitej Polskiej, które w ostatnich latach kształtują się na bardzo wysokich poziomach.

Dr hab. Grzegorz Żmij odbywa obecnie staż naukowy w Uniwersytecie w Monastyrze w ramach prestiżowego Schumann Fellowship, którego laureatami w bieżącym roku są również naukowcy z USA, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

fot. D. Keller/G.Żmij