• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 17 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Monastyrze (WWU Münster) w Republice Federalnej Niemiec, w obecności tamtejszych profesorów, doktorantów i studentów odbył się wykład dr. hab. Grzegorza Żmija zatytułowany „Die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten in der EU nach der Achmea Entscheidung“. Wykład został poświęcony analizie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie Slowakische Republik / Achmea BV, sygn. C-284/16. Wyrok ten jest pod wieloma względami przełomowy. Z uwagi na fakt, że wyrok ten przesądza o losie dotychczasowych dwustronnych umów o ochronie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. wewnątrzunijnych BIT-ów), a nadto wywiera pośrednio wpływ na funkcjonowanie istniejących multilateralnych umów dotyczących ochrony inwestycji, powstaje szereg pytań dotyczących przyszłego kształtu ochrony inwestycji w Europie. Nie bez znaczenia w tym kontekście są wypowiedzi Trybunału dotyczące autonomii prawa europejskiego i unijnego systemu sądowego. Całość rozważań dotyczących przyszłego kształtu prawa ochrony inwestycji nakłada się na tło gospodarcze, dotyczące inwestycji dokonywanych przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec i niemieckich przedsiębiorców w Rzeczypospolitej Polskiej, które w ostatnich latach kształtują się na bardzo wysokich poziomach.

Dr hab. Grzegorz Żmij odbywa obecnie staż naukowy w Uniwersytecie w Monastyrze w ramach prestiżowego Schumann Fellowship, którego laureatami w bieżącym roku są również naukowcy z USA, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

fot. D. Keller/G.Żmij