• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawne instrumenty ochrony powietrza” zorganizowana przez Katedrę Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska WPiA UŚ oraz Koła Naukowe: Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Medycznego.  

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na stan jakości powietrza w Polsce, zaprezentowanie wszystkich instrumentów prawnych przysługujących w walce o polepszenie jego jakości, konsekwencje - nie tylko zdrowotne, ale i prawne – dalszego utrzymywania się smogu. Miała ona za zadanie, nie tylko przybliżenie regulacji prawnych, ale także uświadomienie z jak poważnym problemem mamy do czynienia.

Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się m.in. pracownicy naukowi, przedstawiciele organów administracji publicznej, a także doktoranci i studenci.

Bogactwo wystąpień oraz zakres poruszanej tematyki doprowadziły do wniosku, że walka o czyste powietrze musi opierać się na połączeniu nie tylko dialogu wielu grup społecznych (m.in. prawników, lekarzy i inżynierów), ale co najważniejsze na wzroście świadomości ekologicznej obywateli.