Wydarzenia Archiwum

Dnia 15 lutego 2019 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką

W niedzielę 8 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbyło się uroczyste zakończenie II. edycji Szkoły Prawa i Kultury

W dniu 17 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Monastyrze (WWU Münster) w Republice Federalnej Niemiec, w obecności tamtejszych profesorów, doktorantów i studentów odbył

W dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawne instrumenty ochrony