Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Zmiana rozmiaru tekstu:

Stanowisko nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie przesłuchiwania studentów UŚ przez organy ścigania

W ostatnich dniach Policja na zlecenie Prokuratury prowadzi przesłuchania studentów Uniwersytetu Śląskiego w związku ze sprawą dr hab. Ewy Budzyńskiej, prof. UŚ. W przesłuchaniach uczestniczy w charakterze pełnomocnika przedstawiciel organizacji „Ordo Iuris”. Wobec powyższych faktów:

  • Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec ingerencji organów ścigania w autonomię uczelni wyższej. Przypominamy, że wynikająca z art. 73 Konstytucji RP wolność akademicka zawiera, obok wolności wypowiedzi naukowej, także przysługujące Akademii prawo do samodzielnego rozstrzygania ewentualnych konfliktów we własnym środowisku. W sprawie p. dr hab. Ewy Budzyńskiej, prof. UŚ z zawiadomienia złożonego przez studentów toczy się postępowanie dyscyplinarne. Jego wynik nie jest przesądzony, zaś postępowanie toczy się przed obiektywną komisją dyscyplinarną. Podejmowanie w tej sprawie równoległych czynności dochodzenia przez Prokuraturę i Policję stanowi próbę wywarcia presji na organy dyscyplinarne Uniwersytetu Śląskiego. Jest także niedopuszczalną ingerencją w autonomię uczelni wyższej. Wyrażając poszanowanie dla wolności poglądów formułowanych w dyskursie naukowym i jednocześnie uznając ich różnorodność jako wartość tego dyskursu, przy założeniu naukowego charakteru przedstawianych stanowisk – stanowczo wskazujemy – że naszym zdaniem spory o wartości nie powinny być rozstrzygane w drodze postępowań karno-prawnych w które angażowani zostają w jakiejkolwiek postaci studenci Uniwersytetu.
  • Wyrażamy solidarność z przesłuchiwanymi w sprawie studentami Uniwersytetu Śląskiego – członkami naszej wspólnoty akademickiej, i zwracamy się do władz uniwersyteckich o objęcie ich stałą opieką prawną oraz monitorowanie przebiegu postępowania prokuratorskiego.
  • Deklarujemy zaufanie do bezstronności i profesjonalizmu organów dyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.
  • Sprzeciwiamy się instrumentalnemu wykorzystywaniu organów ścigania dla celów politycznych. Przypominamy, że w powyższej sprawie zawiadomienie do Prokuratury złożył polityk, a inny polityk z tego samego ugrupowania – Prokurator Generalny polecił

Prokuraturze podjęcie czynności dochodzenia.

  • Apelujemy, żeby ze sprawy p. dr hab. E. Budzyńskiej, prof. UŚ nie czynić pretekstu do rozpętywania wojny światopoglądowej. Wolność wypowiedzi na Uniwersytecie Śląskim jest niekwestionowana, czego dowodem jest swobodna działalność na Uczelni koła naukowego „Ordo Iuris”. Jednoznacznie negatywnie oceniamy udział w postępowaniu prokuratorskim przedstawiciela tej organizacji. Przyczynia się on dodatkowo do antagonizowania środowiska akademickiego oraz kreuje fałszywy obraz sprawy w oczach opinii publicznej.

My niżej podpisani nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Barcik Jacek, dr hab. prof. UŚ
Bielska-Brodziak Agnieszka, dr hab. prof. UŚ
Bożek Michał, dr hab. prof. UŚ
Chorążewska Anna, dr hab. prof. UŚ
Dobrowolski Grzegorz, dr hab. prof. UŚ
Fras Mariusz, dr hab. prof. UŚ
Glumińska-Pawlic Jadwiga, prof. dr hab.
Gorczyński Grzegorz, dr
Gronkiewicz Anna, dr
Gwóźdź Tomasz, mgr
Jagielska Monika dr hab. prof. UŚ
Jagielski Mariusz, dr hab. prof. UŚ
Jagoda Joanna, dr hab. prof. UŚ
Janik Marcik, dr hab. prof. UŚ
Juranek Alexander Martin, mgr
Kania Michał, dr hab. prof. UŚ
Kozioł Agata, dr
Kurowski Witold, dr hab. prof. UŚ
Łaszczyca Grzegorz, prof. dr hab.
Mariusz Fras   dr hab. prof. UŚ
Markiewicz Krystian, dr hab. prof. UŚ
Martysz Czesław, prof. dr hab.
Matan Andrzej, prof. dr hab.
Mikołajczyk Barbara, prof. dr hab.
Pietrzykowski Tomasz, dr hab. prof. UŚ
Pinior Piotr, dr hab. prof. UŚ
Sitarz Olga, dr hab. prof. UŚ
Tkacz Sławomir, dr hab. prof. UŚ
Tobor Zygmunt, prof. dr hab.
Torbus Andrzej, dr hab. prof. UŚ
Zachariasiewicz Maria Anna, dr hab. prof. UŚ
Zacharko Lidia, prof. dr hab.
Zielińska Ewa, dr
Ziółkowska Agnieszka, dr hab. prof. UŚ
Zrałek Jacek, dr hab. prof. UŚ
Żmuda – Matan Kamila, dr