Zmiana rozmiaru tekstu:

Mamy przyjemność poinformować, iż doktorantka studiów doktoranckich WPiA UŚ z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Pani mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów, uzyskała prestiżowy tytuł LL.M. w dziedzinie International Commercial Law  na wydziale prawa King's Hall na uczelni University of California, Davis.

Program L.L.M. na Uniwersytecie Kalifornijskim przeznaczony jest dla wyróżniających się absolwentów wydziałów prawa z całego świata, którzy odznaczają się znacznymi osiągnięciami naukowymi w swoim kraju. Jedynie ograniczona liczba adeptów prawa zostaje dopuszczona do uczestnictwa w Programie. Program zakończony był pisemną pracą dyplomową w języku angielskim oraz wieloma egzaminami.

Z dyplomem tym Pani mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów może ubiegać się o uzyskanie uprawnienia do występowania przed sądami amerykańskimi po przystąpieniu i zdaniu egzaminu Bar Examination.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!