• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Mamy przyjemność poinformować, iż doktorantka studiów doktoranckich WPiA UŚ z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Pani mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów, uzyskała prestiżowy tytuł LL.M. w dziedzinie International Commercial Law  na wydziale prawa King's Hall na uczelni University of California, Davis.

Program L.L.M. na Uniwersytecie Kalifornijskim przeznaczony jest dla wyróżniających się absolwentów wydziałów prawa z całego świata, którzy odznaczają się znacznymi osiągnięciami naukowymi w swoim kraju. Jedynie ograniczona liczba adeptów prawa zostaje dopuszczona do uczestnictwa w Programie. Program zakończony był pisemną pracą dyplomową w języku angielskim oraz wieloma egzaminami.

Z dyplomem tym Pani mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów może ubiegać się o uzyskanie uprawnienia do występowania przed sądami amerykańskimi po przystąpieniu i zdaniu egzaminu Bar Examination.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!