Zmiana rozmiaru tekstu:

W I edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP za najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego, pierwszą nagrodę oraz staż w Prokuratorii Generalnej RP otrzymała dr Weronika Szafrańska, autorka rozprawy "Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiego.