Zmiana rozmiaru tekstu:

Stypendium Fulbright Senior Award otrzymał dr hab. prof. UŚ Michał Kania z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Program prowadzony przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta umożliwia naukowcom realizację projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Przyznane dr. hab. prof. UŚ Michałowi Kani stypendium obejmuje 9-miesięczny pobyt na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona (Stany Zjednoczone). Tematem badań będzie analiza wybranych instrumentów amerykańskiej regulacji poświęconej zamówieniom publicznym w kontekście ich wykorzystania dla wzmocnienia polskiej gospodarki.

Prace odbywać się będą przy wsparciu naukowym profesora Christophera Yukinsa, specjalisty z zakresu zamówień publicznych w USA, prowadzącego od kilkudziesięciu lat działalność mającą na celu zbliżanie rozumienia polityk zamówieniowych w USA i Europie. Po raz pierwszy naukowiec z Polski uzyskał możliwość udziału w prestiżowym programie nadzorowanym przez prof. Christophera Yukinsa.

Badania dr. hab. prof. UŚ Michała Kani koncentrować będą się na zagadnieniach dotyczących roli zamówień publicznych w kształtowaniu polityki przemysłowej, zarządzaniu kontraktami w sprawach zamówień publicznych oraz wsparciu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Poza badaniami naukowymi w ramach pobytu na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego prowadzić będzie również wykłady z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zamówień publicznych w Unii Europejskiej.