Zmiana rozmiaru tekstu:

P. Łukasz Pilarz, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego (opieka naukowa dr hab. Jacek Barcik) uzyskał na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu stopień naukowy doktora nauk medycznych. Jego dysertacja doktorska pt. „Ocena stresu oksydacyjnego w surowicy krwi u dzieci z zapaleniami stawów” spotkała się z jednoznacznie pozytywną oceną Rady Wydziału.

Aktualnie, Pan Doktor finalizuje także rozprawę doktorską na naszym Wydziale. Jest ona zatytułowana „Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich”.

Doktorowi medycyny serdecznie gratulujemy i życzymy rychłej obrony doktoratu z nauk prawnych!