• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

P. Łukasz Pilarz, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego (opieka naukowa dr hab. Jacek Barcik) uzyskał na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu stopień naukowy doktora nauk medycznych. Jego dysertacja doktorska pt. „Ocena stresu oksydacyjnego w surowicy krwi u dzieci z zapaleniami stawów” spotkała się z jednoznacznie pozytywną oceną Rady Wydziału.

Aktualnie, Pan Doktor finalizuje także rozprawę doktorską na naszym Wydziale. Jest ona zatytułowana „Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich”.

Doktorowi medycyny serdecznie gratulujemy i życzymy rychłej obrony doktoratu z nauk prawnych!