• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 października 2017 r. ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych.

W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w przepisach prawa:

1.         Osiągnięcia naukowe i twórcze;
2.         Potencjał naukowy;
3.         Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4.         Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Z wielka radością informujemy, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i praca wszystkich pracowników, doktorantów, studentów, a także interesariuszy zewnętrznych współpracujących z wydziałem na wielu płaszczyznach tak naukowych,
badawczych i jak i dydaktycznych.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za Państwa wkład i pracę gdyż bez wspólnego zaangażowania i wysiłku nie byłoby możliwe utrzymanie tak wysokiej oceny.

Komunikat Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf