Zmiana rozmiaru tekstu:

W lipcu 2017 r. drużyna pięciorga studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, będących jednocześnie członkami Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium” w składzie: Klaudia Krzysztowska, Weronika Szyszka, Jagoda Rusińska, Tomasz Turejko oraz Mateusz Marchewka wzięła udział w finałach prestiżowego międzynarodowego konkursu Nuremberg Moot Court Competition. Za przygotowanie do rozgrywek oraz opiekę merytoryczną były odpowiedzialne opiekun Koła mgr Małgorzata Myl oraz mgr Magdalena Majos-Kwiatkowska. W konkursie wzięli udział przedstawiciele 42 uniwersytetów z całego świata. Nasi studenci mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami,tj.: III miejsce za najlepsze pisemne memorandum strony oskarżenia oraz X miejsce za najlepsze pisemne memorandum obrony (spośród prawie 50 drużyn z całego świata). Podczas starcia z drużyną z uniwersytetu z Serbii, Jagoda Rusińska zdobyła tytuł Best Speaker of the Round. Drużyna WPiA uzyskała najlepszy wynik za znajomość zasad prawa międzynarodowego i logiczne wnioskowanie oraz drugi najlepszy wynik za analizę kazusu konkursowego spośród wszystkich drużyn.