Zmiana rozmiaru tekstu:

Kolejnym projektem zakwalifikowanym do finansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, jest projekt badawczy Pana mgr Piotra Buławy

Gratulujemy