Zmiana rozmiaru tekstu:

Laureaci II edycji konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

flagi różnych państw ułożone w 
 kole

Celem konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego pracowników uczelni, którzy przez swoje działania w znaczącym stopniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia UŚ oraz jego promocji za granicą.

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały:

https://www.us.edu.pl/laureaci-ii-edycji-konkursu-lider-umiedzynarodowienia-us