Zmiana rozmiaru tekstu:

22 kwietnia 2015 r. podczas uroczystej gali w Kinoteatrze Rialto w Katowicach wręczone zostały "Zielone Czeki 2015". Z radością informujemy, że tegoroczną laureatką Zielonego Czeku w kategorii „działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych” została dr Agnieszka Bielska-Brodziak. „Zielone Czeki” przyznawane są przez kapitułę składającą się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody. Dr Bielska-Brodziak zwyciężyła 25 innych nominowanych i została nagrodzona za budowanie mostów i komunikacji między wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskami prawniczymi.