Zmiana rozmiaru tekstu:

Z wielką radością informujemy, że tegoroczna absolwentka WPiA UŚ – mgr Agnieszka Cybulska, została Studentem Roku Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł ten nadano w drodze głosowania przeprowadzonego wśród całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Każdy użytkownik systemu USOS mógł oddać swój głos na osobę (jedną spośród wyróżnionych uprzednio w VI edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ), która jego zdaniem zasługiwała na to, ze względu na swoje osiągnięcia i działalność w okresie studiów. Sukces jest tym większy, że w tegorocznej edycji plebiscytu oddano rekordową liczbę głosów.

Pani Agnieszka mogła uczestniczyć w plebiscycie na Studenta Roku w związku z otrzymaniem Wyróżnienia JM Rektora UŚ za osiągnięcia w dwóch kategoriach: działalności naukowej oraz wspierania i inicjowania życia studenckiego Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych i artystycznych oraz działań na rzecz społeczności akademickiej laureatki należy wymienić:

- otrzymanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014,

- autorstwo i współautorstwo licznych publikacji z dziedziny prawa, a także dwóch publikacji w Ogólnopolskim Miesięczniku Pedagogicznym „Matematyka”,

- wygłoszenie referatów podczas sześciu konferencji o zasięgu ogólnopolskim oraz w trakcie szeregu konferencji i seminariów lokalnych,

- prowadzenie autorskich warsztatów z różnych dziedzin prawa dla mieszkańców województwa śląskiego w ramach współpracy z EPP,

- zwycięstwo w konkursie na esej do Biuletynu Informacyjnego Parlamentu Europejskiego „Bliżej Ciebie”,

- koordynowanie wielu projektów o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, m.in.: Ogólnopolskiej Konferencji Energetycznej „Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie, a prawo własności” (marzec 2011 r.), Konferencji „Zgwałcona miłość, czyli różne aspekty przemocy seksualnej” (maj 2010 r.) czy projektu Niezbędnik Studenta (październik 2010 r.),

- uczestnictwo w komitetach organizacyjnych 17 projektów naukowych i związanych z ochroną praw człowieka o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, m.in.: Study Visit z ELSA Lwów  (grudzień 2009 r.), V Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych na WPiA UŚ (marzec 2010 r.), czy UNICEF na Gwiazdkę (grudzień 2009 r, 2010 r. i 2011 r.),

- podpisanie (w ramach działalności w ELSA Poland) z JM Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego porozumienia, umożliwiającego studentom WPiA UŚ bierne uczestnictwo w sekcjach zwłok przeprowadzanych w Zakładzie Patomorfologii w Zabrzu, a ponadto udział w realizacji licznych projektów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział Śląsk,

- uczestnictwo w komitetach organizacyjnych wszystkich projektów WRSS WPiA UŚ w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013,

- trzykrotny udział w kursach mistrzowskich w ramach Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie w klasie skrzypiec prof. A. Grudnia (Belgia) i prof. D. Głowackiej–Pitet (Francja) oraz ukończenie z wyróżnieniem PSM II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie w klasie skrzypiec prof. M. Skrzek – Bąk (2010 r.),

-  w ramach działalności w katowickiej Grupie Lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland pełnienie funkcji: Prezesa (2011/2012), Wiceprezesa ds. Seminariów i Konferencji (2011/2012) oraz Wiceprezesa ds. Marketingu (2010/2011) oraz reprezentowanie katowickiej Grupy Lokalnej na 16 zjazdach ogólnopolskich.

- członkostwo w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego WPiA UŚ (2011/2012, 2012/2013), członkostwo w Radzie Wydziału  (2012/2013), członkostwo w Komisji ds. Nauki WPiA UŚ (2012/2013), członkostwo w Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Śląskiego (2012/2013, 2013/2014).