Zmiana rozmiaru tekstu:

Pan Michał Bienias, student V roku WPiA UŚ za pracę napisaną pod kierunkiem Pani dr hab. Katarzyny Grzybczyk nt. "Prawo własności przemysłowej w wirtualnych światach gier komputerowych" decyzją Jury X Edycji Konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej uzyskał wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.