Zmiana rozmiaru tekstu:

Wielki sukces Drużyny studentów reprezentujących Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w międzynarodowym konkursie arbitrażowym: „Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC”

Mamy zaszczyt i ogromną radość przekazać wspaniałe wieści prosto z Warszawy!

Oto Drużyna  studentów reprezentujących Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w międzynarodowym konkursie arbitrażowym: „Draft Common Frame of Reference Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC” zdobyła dwie prestiżowe nagrody:

1) Drużyna zajęła II Miejsce w Konkursie. Nasi studenci pokonali drużyny z  m.in.: USA, Niemiec, Rosji, Węgier, Kosowa oraz reprezentację Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rundach generalnych i półfinale, Drużyna WPiA UŚ zdobyła największą ze wszystkich reprezentacji ilość punktów!

2) Druga nagroda, to indywidualne wyróżnienie: I miejsce i tytuł "Best Speaker" dla pani Marii Łabno, studentki 5 roku prawa!

Konkurs odbywał się w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej izbie Gospodarczej w Warszawie, od 7-9 listopada, (w języku angielskim). W finale konkursu studenci brali udział w symulacjach postępowania arbitrażowego, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawiali ustną argumentację przed panelem arbitrażowym. Postępowanie prowadzone było zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy KIG. Konkurs odbywał się w języku angielskim, dlatego tak istotna była bardzo dobra znajomość tego języka.

Drużynę DCFR Moot reprezentowało czterech studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego:

 • Maria Łabno
 • Agata Węgrzyk
 • Alicja Wolny
 • Bartosz Kubista
 • Trenerami Drużyny byli, mgr Małgorzata Pohl oraz mgr Joanna Zielińska.
 • Patronem naukowym Drużyny była prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk.
 • Drużynie patronowała Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego.

W pierwszym, pisemnym etapie, zadaniem konkursowym było przygotowanie na podstawie kazusu publikowanego przez organizatorów konkursu obszernej wypowiedzi, która jest pismem procesowym powoda (Memorandum for Claimant). Następnie studenci wcielając się w rolę pozwanego przygotowali odpowiedź na pismo procesowe powoda nadesłane z innego uniwersytetu (Memorandum for Respondent). Do Finału (etapu ustnego konkursu) zostało zakwalifikowanych jedynie osiem najlepszych drużyn, których pisma procesowe (Memorandum for Claimant Memorandum for Respondent) zdobyły najwyższe oceny.

Następujące 8 Drużyn zostało zakwalifikowanych do Finału DCFR Moot w Warszawie:

 • University Of Silesia In Katowice
 • Elte University Universitas Budapestinensis De Rolando Eötvös
 • Jagiellonian University In Kraków
 • Saint-Petersburg State University
 • South Texas College Of Law
 • University Of Bayreuth
 • University Of Maastricht
 • University Of Prishtina

To wielki sukces reprezentacji WPiA UŚ!

Gratulujemy Drużynie Wielkich Sukcesów I Zdolności Adwokackich!