• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:
Mamy przyjemność poinformować, iż Drużyna DCFR Moot ,reprezentująca Uniwersytet Śląski w pierwszej edycji konkursu DCFR International Moot Court, została zakwalifikowana do ustnego etapu i Finału Konkursu DCFR Moot!

Drużynę DCFR Moot reprezentują studenci WPiA UŚ:

Maria Łabno
Agata Węgrzyk
Alicja Wolny
Bartosz Kubista

Trenerami Drużyny są, mgr Małgorzata Pohl oraz mgr Joanna Zielińska.
Opiekunem naukowym Drużyny jest prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk.

Finał DCFR Moot odbędzie się w październiku 2012 r. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) w Warszawie.

Dalsza część konkursu polega na udziale w symulacji postępowania arbitrażowego i zaprezentowaniu ustnej argumentacji przed panelem arbitrażowym. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy KIG. Konkurs odbywa się w języku angielskim (część pisemna i ustna).

Do etapu ustnego zostało zakwalifikowanych osiem drużyn, których pisma procesowe ( Memorandum for ClaimantMemorandum for Respondent) zdobyły najwyższe oceny. Drużyny te wezmą udział w części ustnej, tj. symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawią swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

W pierwszym, pisemnym etapie, zadaniem konkursowym było przygotowanie na podstawie kazusu publikowanego przez organizatorów konkursu obszernej wypowiedzi, która jest pismem procesowym powoda (Memorandum for Claimant). Następnie studenci wcielając się w rolę pozwanego przygotowała odpowiedź na pismo procesowe powoda nadesłane z innego uniwersytetu (Memorandum for Respondent).

Następujące 8 Drużyn zostało zakwalifikowanych do Finału DCFR Moot:

UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE
ELTE UNIVERSITY UNIVERSITAS BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS
JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW
SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY
SOUTH TEXAS COLLEGE OF LAW
UNIVERSITY OF BAYREUTH
UNIVERSITY OF MAASTRICHT
UNIVERSITY OF PRISHTINA

 

GRATULIJEMY I TRZYMAMY KCIUKI ZA DRUŻYNĘ W FINALE KONKURSU!!!