Zmiana rozmiaru tekstu:

Dnia 8 czerwca 2012 w Walencji (Hiszpania), nasza absolwentka, Małgorzata Pohl otrzymała tytuł Best Speaker w Konkursie “European Court of Justice Moot Court Competition”, który odbył się w ramach międzynarodowego programu PEPP, „Programme in European Private Law for Postgraduates”.

Uczestnicy programu w ramach Konkursu zmierzyli się w ramach symulacji rozprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i musieli wcielić się w rolę jej uczestników. Konkurs odbywał się w języku angielskim.

W symulacji brali udział absolwenci oraz doktoranci z Uniwersytetów w: Cambridge, Hamburgu, Wrocławiu, Walencji, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz z Instytutu im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, a także Bucerius Law School z Hamburga.

Programme in European Private Law for Postgraduates, (dalej „PEPP”) jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla  najlepszych uczestników studiów doktoranckich i absolwentów wydziałów prawa odbywających studia w jednostkach naukowych uczestniczących w PEPP i prowadzących badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim sensu largo. Oficjalnym językiem Programu jest język angielski.

To już nie pierwszy raz  Pani Małgorzata zasłużyła się dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przypominamy, że w kwietniu tego roku, Małgorzata zdobyła III miejsce w kategorii Martin Domke Award for Best Individual Oralist, w Konkursie Arbitrażowym 19th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court.

Więcej na: http://www.wpia.us.edu.pl/iii-miejsce-dla-absolwentki-wpia-us-na-prawnic...

Więcej o programie PEPP w zakładce WPiA “PEPP”:
http://wpia.us.edu.pl/programme-european-private-law-postgraduates

a także na oficjalnej stronie Programu:
http://www.pepp-home.eu/