• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Powrót z „Odsieczy Wiedeńskiej” – 19th Willem C. Vis Moot – relacja jeszcze na gorąco.

...niczym husaria ku chwale UŚ!

W Wielki Piątek, 6 kwietnia 2012 Anno Domini, Drużyna dzielnych i walecznych studentów prawa pod chorągwią Uniwersytetu Śląskiego, Vis Moot Team Silesia, powróciła z Wiednia, gdzie od 29 marca do 5 kwietnia 2012 odbywał się Wielki Finał do międzynarodowego konkursu 19th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

W skład Drużyny UŚ weszło 9 uczestników, studentów Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego:Michał Bienias, Piotr Koch, Bartosz Kubista, Maria Łabno, Katarzyna Matusiak, Magdalena Pawlik, Małgorzata Pohl, Katarzyna Taborek, Joanna Zielińska, oraz 4 trenerów: Dominika Durchowska, Alicja Zielińska, Bartosz Krupa oraz Sławomir Lebioda. Całość doborowego towarzystwa próbowała w Wiedniu ogarnąć Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk jako opiekun naukowy drużyny (jak widać niżej z powodzeniem).

Drużyna przywiozła dwie nagrody!

1)     Dzięki pierwszej z nich, już na zawsze wpisaliśmy się w historię Vis Moot, jako najbardziej rozpoznawalna Drużyna, a echo „University of Silesia” niesie się po wszystkich najlepszych uniwersytetach i wydziałach prawa na świecie z dobrym skutkiem, tzn. każdy chce nas znać i z nami przyjaźnić! The „MAA Joseph Schwartz Award for Academic Excellence and Party Condition 2012”, to nagroda, która przyznawana jest dla drużyny wykorzystującej Vis Moot także dla budowania relacji ze studentami prawa, akademikami i praktykami zarówno na płaszczyźnie towarzyskiej, jak i profesjonalnej. In other words: we are the coolest University out of 285! = ) To zasługa nie tylko samej Drużyny Vis Moot UŚ, ale i byłych uczestników Konkursu: garstce naszych studentów i absolwentów WPiA UŚ! Szczególne podziękowania dla Eweliny Bogiel, Dominiki Durchowskiej, Eweliny Wyraz, Alicji Zielińskiej, Pawła Grabarczyka, Bartosza Krupy, Sławomira Lebiody oraz Marcina Srogi, którzy co roku przyjeżdżają wspierać młodą krew w wiedeńskich bojach! Dzięki tej nagrodzie i bojom w Vis Moocie, mogliśmy nawiązać pierwsze naukowe oraz zawodowe kontakty procentujące w zawodowej przyszłości, a także zbudować solidne fundamenty dla przyszłej kariery zawodowej.

2)     Druga nagroda, to indywidualne wyróżnienie. III miejsce i nagroda Martin Domke Award for Best Individual Oralist dla Małgorzaty Pohl. To oznacza, że Małgorzata pobiła daleko ponad 1100 najlepszych mówców z całego świata, łącznie z native speakerami ze Stanów Zjednoczonych (w tym z czołowych światowych uczelni tj. Harward czy Yale University),  Wielkiej Brytanii oraz Australii. To bezprecedensowy wynik i sukces, który zwykle udaje się jedynie native speakerom! Małgorzata zmierzyła się w rundach generalnych z drużyną Columbia Law School z USA oraz z University of the State of Rio de Janeiro z Brazylii. W panelu arbitrów zasiadali znamienici profesorowie (jak np. prof. Loukas Mistelis) z różnych krajów, w tym także z USA, Francji, Niemiec czy Belgii, oraz praktycy ze znamienitych międzynarodowych kancelarii. Przypominamy, że konkurs na wszystkich etapach odbywa się w języku angielskim. Gratulujemy wspaniałych umiejętności adwokackich Pani Małgorzato!

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot należy do największych, najbardziej prestiżowych konkursów międzynarodowych dla studentów prawa na świecie. Organizowany jest corocznie od 1993 roku przez między innymi United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Pace University New York oraz Uniwersytet Wiedeński. Ze względu na liczbę osób zaangażowanych, prestiż i rozmach organizacyjny, konkurs ten nazywany jest nie bez powodu „igrzyskami olimpijskimi dla prawników”.

W tym roku, w konkursie więziło udział 285 drużyn z 71 państw, od drużyn z  bliskich nam krajów Starego Kontynentu, po drużyny z krajów obu Ameryk, Afryki, Azji, czy Australii i Nowej Zelandii.

Uczestnicy konkursu w ramach symulacji rozprawy arbitrażowej prowadzonej  w języku angielskim, muszą wykazać się znajomością zagadnień prawnych związanych z arbitrażem oraz handlem międzynarodowym oraz wykazać się zdolnościami oratorskimi, tak, aby skutecznie bronić stanowiska swojego klienta . Zadaniem mówcy jest przekonanie profesjonalistów zasiadających w trybunale arbitrażowym do swego stanowiska, umiejętne „zbijanie” argumentów strony przeciwnej, a także udzielanie odpowiedzi na pytania arbitrów. Wszystko to przebiega się na podstawie  obszernego i zawiłego kazusu (link do tegorocznego kazusu: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/moot/moot19.pdf).  Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na początku października każdego roku (od 1994 r.) na oficjalnej stronie internetowej Konkursu  (http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html) opublikowany zostaje moot problem W pierwszej kolejności, na podstawie  problemu (kazusu), studenci przygotowują dwa pisma procesowe dla swoich klientów, aby następnie reprezentować ich na rozprawach arbitrażowych: w imieniu powoda (Memorandum for Claimant) oraz pozwanego (Memorandum for Respondent). Praca ta polega nie tylko na przygotowaniu trafnej argumentacji, ale również na wyszukaniu orzeczeń sądów krajowych i arbitrażowych, które zapadły w podobnych sprawach, oraz na poparciu swoich tez bogatą literaturą przedmiotu. Następnie studenci, wcielając się w role pozwanego, przygotowują odpowiedź na pismo procesowe powoda nadesłane z innego uniwersytetu (Memorandum for Respondent).

 

29 marca 2012 r. reprezentacja UŚ wyjechała do Wiednia. Konkurs rozpoczął się uroczystym otwarciem i powitaniem Drużyn, które odbyło się w Konzerthaus, wiedeńskiej Sali Koncertowej. Po uroczystej ceremonii otwarcia, organizatorzy, uczestnicy konkursu wraz z trenerami, arbitrzy oraz sponsorzy, liczący ponad 2500 osób, wzięli udział w eleganckim bankiecie. Następnego dnia, rozpoczęły się General Rounds, tj. konkursowa rywalizacja wszystkich drużyn, która trwała 4 dni.

W tym roku zmierzyliśmy się z drużynami z Brazylii (University of the State of Rio de Janeiro); Indii (School of Excellence in Law); Meksyku (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) oraz USA (Columbia Law School). W ustnym etapie Konkursu Uniwersytet Śląski reprezentowali: Bartosz Kubista, Maria Łabno, Katarzyna Matusiak, Małgorzata Pohl oraz Joanna Zielińska.

Konkurs trwał od października 2011 r. do kwietnia 2012 br. W czasie intensywnych przygotowań do konkursu, drużyna spotykała się niezliczoną ilość razy, pracując wieczorami, nocami, weekendami. Trenerzy, którzy w większości są praktykującymi prawnikami, pomagali drużynie gdzieś między pisaniem apelacji, a wyjściem do sądu. Sami uczestnicy mówią:„sami nie wiemy, ile imprez, kaw, randek, wypadów do kina, czy rodzinnych niedzielnych obiadków, czy też innych spotkań towarzyskich nas ominęło… Nie skłamiemy, jeśli powiemy, że kosztowało nas to wiele potu, krwi i łez ...”

Tegoroczna edycja Konkursu w części procesowej, skupiała się m.in na problemie dopuszczalności wyłączenia pełnomocnika strony w związku z konfliktem interesów między tym pełnomocnikiem, a członkiem trybunału arbitrów orzekającego w sprawie oraz zagadnieniach wpływu przestępstwa (łapówki) na proces arbitrażowy m.in. w związku z klauzulą porządku publicznego. Część konwencyjna Konkursu [konwencyjna, i.e. Konwencja Wiedeńska: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)], dotyczyła m.in.  znaczenia siły wyższej przy ocenie nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron (naruszenia umowy) oraz kwestii zasadności odszkodowania, jego zakresu i elementów, metody jego obliczania oraz obowiązku zmniejszenia rozmiaru szkody. (Link do tegorocznego moot problem:http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/moot/moot19.pdf)

Po zakończeniu prac nad pismami procesowymi, Drużyna rozpoczęła przygotowania do części drugiej Konkursu, tj. wystąpień ustnych. Drużynie udało się wyjechać na kilka pre-mootów (konkursy przygotowawcze do Finału w Wiedniu). Drużyna była m.in. na pre-mootach w: Warszawie, Pradze, Hannoverze, Berlinie, Hamburgu a także w Sztokholmie.

To właśnie na konkursie przygotowawczym w Sztokholmie Maria Łabno i Joanna Zielińska reprezentując naszą Drużynę zdobyły II Miejscewyprzedzając m.in. King’s College z Londynu, a także drużynę z Helsinek, Sztokholmu, drużynę z Milanu oraz Tibilisi.

Oprócz konkursów przygotowawczych (pre-moots), Drużyna spotykała się na Wydziale Prawa UŚ, a  arbitrami Drużyny byłaProfesor Ewa Rott-Pietrzyk  i znakomici trenerzy: Dominika Durchowska, Alicja Zielińska, Bartosz Krupa orazSławomir Lebioda. Szczególne podziękowania za gościnne wizyty, chęć pomocy i wysłuchania  naszych argumentów podczas przygotowań do ustnej części konkursu dla Eweliny Wyraz, Marcina Barczyka, Tomasza Andrzeja Kordysa, Bartłomieja Panfila, Marcina Srogi oraz dr. Macieja Zachariasiewicza.