Zmiana rozmiaru tekstu:

Zakończył się tegoroczny nabór na aplikację ogólną, która w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przygotowuje do wykonywania zawodu m.in. sędziego i prokuratora.

Najlepszy wynik osiągnęła Aleksandra Rożnowska, absolwentka  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – w sumie 204,5 pkt na 225 możliwych. Do niej należy także najlepszy wynik uzyskany w drugim etapie konkursu – pracy pisemnej (kazusowej) – 61 pkt na 75 możliwych. Drugie miejsca zajęli absolwenci: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Uniwersytetu w Białymstoku.

W lutym 2012 r. naukę rozpocznie 200 najlepszych młodych prawników. Ukończenie aplikacji ogólnej uprawnia do złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację sędziowską lub prokuratorską.

Zainteresowania naukowe Aleksandry Rożnowskiej koncentrują się wokół prawa karnego materialnego i procesowego oraz procesu cywilnego. Procedurze karnej poświęciła swoją pracę magisterską pt. „Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających”, która została napisana pod kierunkiem  prof. UŚ dr. hab. Kazimierza Zgryzka.