Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr hab. Monika Jagielska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego została powołana przez Komisję Europejską na stanowisko eksperta oceniającego projekty europejskie złożone w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (expert of FP7-SSH-2012).