Zmiana rozmiaru tekstu:

Urząd Patentowy RP ogłosił wyniki XI edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej. Wśród laureatów znaleźli się absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Jury konkursu przyznało nagrodę dla Pani mgr Agaty Pawlus za pracę pt. „Utwór lutniczy w prawie autorskim” oraz dla Pana mgr. Bartosza Pudo za „Prawo do integralności utworu architektonicznego”. Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 41 prac konkursowych, w tym: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 prace doktorskie, 34 prace magisterskie oraz 3 prace studenckie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 grudnia 2013 r. o godz. 11.00 w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Zarówno mgr Agata Pawlus jak i mgr Bartosz Pudo pisali swoje prace pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Kowalskiego.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (dyplom.pdf)dyplom.pdf
Pobierz plik (dyplom.jpg)dyplom.jpg