Zmiana rozmiaru tekstu:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ma przyjemność ogłosić wyniki VI edycji Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji.

Jury postanowiło przyznać I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 10.000 PLN Panu Bartłomiejowi Panfilowi za pracę magisterską pt. Zdatność arbitrażowa sporu w prawie polskim, pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka.