Zmiana rozmiaru tekstu:

Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Pana dr hab. Grzegorza Jacka Dobrowolskiego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Serdecznie gratulujemy!