Zmiana rozmiaru tekstu:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w II konkursie programu Innowacje Społeczne przyjęło do finansowania projekt zatytułowany: Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w
Polsce realizowany przez konsorcjum trzech partnerów, a mianowicie Fundację Habitat for Humanity Poland, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Warszawski.

Kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest dr hab. Magdalena Habdas, a do zespołu wykonawców wchodzą dr hab. Joanna Jagoda oraz dr Grzegorz Matusik. Funadcja Habitat zaprosiła do wspólnego aplikowania o grant w związku z wysoką oceną efektów pracy zespołu kierowanego przez dr hab. Magdalenę Habdas w ramach trwającego do końca września 2015r. projektu TENLAW (7 Fundusz Ramowy  UE  - zob. stronę projektu: http://www.tenlaw.uni-bremen.de/).

Projekt Społeczna Agencja Najmu odpowiada na problem ubóstwa mieszkaniowego dotykający ok. 15% Polaków oraz ograniczenia i bariery wynajmu mieszkań w sektorze prywatnym. Celem długofalowym jest zwiększenie dostępności mieszkań i podwyższenie standardów mieszkaniowych dla osób w
potrzebie poprzez opracowanie modelu społecznego pośrednictwa najmu przez samorządy lokalne i/lub organizacje pozarządowe. Społeczne Agencje Najmu (SAN) zapewnią mieszkania osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, gwarantując właścicielom regularne płatności czynszu i właściwe użytkowanie lokali, a najemcom priorytetowy dostęp do mieszkań o
obniżonym czynszu oraz wsparcie opiekuńczo-edukacyjne. Głównym celem projektu jest włączenie SAN do pakietu oficjalnych narzędzi polskiego systemu mieszkalnictwa społecznego poprzez wypracowanie ram formalno-prawnych, instytucjonalnych i finansowych, umożliwiających wdrożenie projektu przez samorządy i rząd oraz działania rzecznicze promujące projekt wśród ustawodawców i społeczeństwa.