Zmiana rozmiaru tekstu:

Z radością informujemy, że mgr Karolina Paluszek, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa otrzymała grant z Narodowego Centrum Nauki. Jej projekt pt. "Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" znalazł się na 1 miejscu w rankingu projektów w konkursie Preludium 7 (panel HS5) i uzyskał finansowanie w kwocie 138 086,00 złotych. Opiekunem projektu jest prof. Z. Tobor. Otrzymany grant jest trzecim projektem finansowanym ze środków NCN realizowanym aktualnie w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa (wcześniej finansowanie otrzymały projekty dr A.Bielskiej-Brodziak i dr.hab. T.Pietrzykowskiego).