Zmiana rozmiaru tekstu:

Przewodniczący Sądu Konkursowego "Państwa i Prawa" prof. dr hab. Andrzej Wróbel poinformował, że Sąd Konkursowy postanowił przyznać dr hab. Tomaszowi Pietrzykowskiemu pierwszą nagrodę za prace habilitacyjną pt. "Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa".

Panu dr hab. Tomaszowi Pietrzykowskiemu serdecznie gratulujemy!