Zmiana rozmiaru tekstu:

4 i 5 marca 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się finał ogólnopolskiego konkursu Mistrzowie Mediacji zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarię MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej. Celem projektu było wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Podczas finału uczestnicy przeprowadzali symulację postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie konkursu, polegającym na przygotowaniu wzoru ugody zawartej przed mediatorem oraz scenariusza mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Zuzanna Skowronek, Nikola Klimkiewicz, Wojciech Michalec) zajęli drugie miejsce. Zwycięzcami konkursu zostali przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na trzeciej lokacie uplasował się Uniwersytet Warszawski.