Zmiana rozmiaru tekstu:

Mamy przyjemność poinformować, iż doktorantka I roku studiów doktoranckich WPiA UŚ z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Pani mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów, została przyjęta na prestiżowy program LL.M. w dziedzinie International Commercial Law  na wydziale prawa King's Hall na uczelni University of California, Davis.

Program przeznaczony jest dla wyróżniających się absolwentów wydziałów prawa z całego świata, którzy odznaczają się znacznymi osiągnięciami naukowymi w swoim kraju. Jedynie ograniczona liczba adeptów prawa zostaje dopuszczona do uczestnictwa w Programie. W tym celu, konieczne jest przejście przez trudny etap kwalifikacyjny i zadośćuczynienie bardzo wysokim wymaganiom.  Niezbędna jest również znajomość języka angielskiego na poziomie akademickim.

Uczestnicy Programy LL.M. w dziedzinie International Commercial Law będą uczestniczyli w kursach odbywających się przez najbliższe lata w dziedzinie prawa amerykańskiego, międzynarodowego prawa sprzedaży, prawa spółek i wielu innych. Program zakończony jest pisemną pracą w języku angielskim, a jego absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnienia do występowania przed sądami amerykańskimi poprzez przystąpienie do egzaminu Bar examination.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!