Zmiana rozmiaru tekstu:

Z wielką radością informujemy, że doktorantka II roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, mgr Malgorzata Pohl decyzją podjętą w kwietniu 2014 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Decyzjami z dnia 6.12.2013 r. dwoje studentów naszego Wydziału: Agnieszka CybulskaWojciech Błachowicz - Chabrowski otrzymało Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014.

Dnia 01.04.2014 r. JM Rektor UŚ prof. dr hab. Wiesław Banyś uroczyście wręczył laureatom stypendia oraz dyplomy gratulacyjne. Relacja z oficjalnej uroczystości jest dostępna pod adresem: http://www.us.edu.pl/uroczystosc-wreczenia-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-8

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!