Zmiana rozmiaru tekstu:
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej - Alicja Adamczak poinformowała, że decyzją Jury absolwent WPiA UŚ - mgr Łukasz Maryniak - uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską "Dozwolony użytek osobisty w środowisku cyfrowym", której promotrem była dr hab. Katarzyna Grzybczyk
 
Serdecznie gratulujemy!