Zmiana rozmiaru tekstu:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom XVIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Małgorzata Moś-Brachowska - absolwentka WPiA UŚ.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Turniej Wiedzy Kryminalistycznej został ustanowiony przez Instytut Ekspertyz Sądowych w 1995 roku w celu popularyzacji nauk sądowych wśród przyszłych praktyków szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Honorowy patronat nad nim sprawuje Minister Sprawiedliwości.

W Turnieju uczestniczyć mogą aplikanci aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej. W finale Turnieju bierze udział 10 aplikantów wyłanianych w drodze wstępnych kwalifikacji.

Turniej składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej oraz sporządzenie postanowień o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego. Część praktyczna polega na przeprowadzeniu czynności kryminalistyczno-procesowej.

Pieczę merytoryczną nad Turniejem sprawuje Jury powołane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.