Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka otrzymała prestiżową nagrodę im. Profesora Manfreda Lachsa, sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, za najlepszą monografię z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego pt. „Sytuacja dziecka w konflikcie zbrojnym. Studium prawnomiędzynarodowe”.