Zmiana rozmiaru tekstu:

Doktorantka I roku studiów doktoranckich WPiA UŚ (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego), mgr Weronika Szafrańska, zajęła I miejsce w tegorocznej edycji Szkoły Prawa Austriackiego organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Nauk Prawnych Uniwersytetu Wiedeńskiego