• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:
Sukces międzynarodowego programu - PEPP, który odbywał się w ramach V. edycji programu Programme in European Private Law for Postgraduates w dniach od 12 do 16 stycznia 2015 roku. Zakończona właśnie na WPiA sesja tego programu, jako wykraczająca po raz pierwszy poza perspektywę europejską, została bardzo wysoko oceniona przez uczestników programu z uniwersytetów partnerskich. Spoza WPiA U.Ś. nasze zaproszenie do prowadzenia interaktywnych wykładów, zajęć, seminariów i warsztatów przyjęli między innymi: Prof. dr Bettina Heiderhoff (Uniwersytet w Münster), Prof. dr Patrick R. Hugg (Loyola University New Orleans, Prof. Dr Agnieszka McPeak (Uniwerystet w Toledo), Dr Sergey Belov (St. Petersburg State University), Prof. dr Maria Elena De Maestri (Uniwersytet w Genui), Prof. dr hab. Marek Safjan (sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, Uniwersytet Warszawski), Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Uniwersytet Warszawski), Prof. dr hab. Fryderyk Zoll (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Osnabrück), Prof. dr hab. Piotr Machnikowski (Uniwersytet Wrocławski). Zajęcia dla uczestników prowadzili także praktycy, tj. p. mecenas Grzegorz Długi z ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. Kom., jednej z najlepszych kancelarii w kraju.

Programme in European Private Law for Postgraduates jest międzynarodowym programem przeznaczonym dla wyróżniających się uczestników studiów doktoranckich z jednostek naukowych uczestniczących w PEPP, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie prawa prywatnego w kontekście europejskim. W ramach PEPP współpracują ze sobą: Uniwersytet w Münster, Bucerius Law School w Hamburgu, Instytut im. Maxa Plancka ds. Prawa Porównawczego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Hamburgu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Cambridge, Katolicki Uniwersytet w Lueven, Uniwersytet w Walencji oraz Uniwersytet w Genui.

Każda edycja Programu odbywa się w ramach jednego roku akademickiego i składają się na nią cztery kursy. Uczestnicy spędzają tydzień w uczestniczących w PEPP ośrodkach naukowych, które organizują kursy według rotacyjnego podziału. Konferencja PEPP Katowice 2015 to już trzecia konferencja organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego w ramach 5-letniej współpracy międzynarodowej objętej programem PEPP, którego koordynatorem ze strony polskiej jest Prof. UŚ dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą: dr hab. Grzegorz Żmij, mgr Małgorzata Pohl, mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów, mgr Anita Strzebińczyk, mgr Bartłomiej Panfil.