Zmiana rozmiaru tekstu:

Praca magisterska, pt: "Reaktywacja spółek handlowych zapisanych w dawnym rejestrze handlowym (dział A i B)"którą pod kierunkiem Pana Prof. dra hab. Wojciecha Popiołka, napisał mgr Łukasz Kuder,zdobyła wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2011/2012.

Wręczenie nagród odbyło się 01.07.2013 r. w Warszawie, w Bibliotece UW.