Zmiana rozmiaru tekstu:

Prezydent Republiki Słowackiej, prof. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. odznaczył pracownika naszego Wydziału – prof. zw. dr. hab. Józefa Ciągwę - orderem Białego Dwuramiennego Krzyża (rad Bieleho dvojkríža) II klasy (II. triedy ) w uznaniu jego nadzwyczajnych zasług dla Republiki Słowackiej, a zwłaszcza za działalność w sferze naukowej, pedagogicznej i kulturalnej (za mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, najmä vo vedeckej, pedagogickej a kultúrnej oblasti).

Nadany prof. Józefowi Ciągwie order jest najwyższym wyróżnieniem, jakie słowacki prezydent  może nadać cudzoziemcowi.

Podniosła ceremonia wręczenia odznaczeń 11 obywatelom Słowacji i 2 cudzoziemcom odbyła się 8 stycznia br. w Bratysławie, w historycznej siedzibie słowackiego parlamentu (Národná rada Slovenskej republiki), w obecności rządu, parlamentu, korpusu dyplomatycznego oraz przedstawicieli słowackich kościołów i związków wyznaniowych.