Zmiana rozmiaru tekstu:

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż według przeprowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny jakości jednostek naukowych - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego znalazł się na I miejscu wśród wszystkich jednostek prowadzących badania w dziedzinie nauk prawnych za lata 2005 – 2009.

Pełna lista jednostek naukowych wraz z ich oceną jakościową znalazła się w opublikowanym w dniu 30 września komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 września 2010 roku o ustalonych kategoriach jednostek naukowych.  (plik w formacie PDF dostępny pod adresem: www.bip.nauka.gov.pl).

Szczegółowe wyniki oceny parametrycznej dostępne są na stronie http://nauka-polska.pl