Zmiana rozmiaru tekstu:

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, w imieniu Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, poinformował o wyróżnieniu dyplomem pracy Pani mgr Eweliny Sus pt. "Zagrożenie cyberterrorystyczne, a bezpieczeństwo informacyjne państwa" oraz pracy Pana mgr Łukasza Noconia pt. "Wpływ udaru mózgu na obraz pisma ręcznego" napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Widły, zgłoszone do Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 18 stycznia 2013 roku w Warszawie.