• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, w imieniu Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, poinformował o wyróżnieniu dyplomem pracy Pani mgr Eweliny Sus pt. "Zagrożenie cyberterrorystyczne, a bezpieczeństwo informacyjne państwa" oraz pracy Pana mgr Łukasza Noconia pt. "Wpływ udaru mózgu na obraz pisma ręcznego" napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Widły, zgłoszone do Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się 18 stycznia 2013 roku w Warszawie.