• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 18 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, dr hab. Magdalena Habdas (rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 3270) została powołana na członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej prowadzącej postępowania kwalifikacyjne w sprawie uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Serdecznie gratulujemy!