Zmiana rozmiaru tekstu:

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 18 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, dr hab. Magdalena Habdas (rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 3270) została powołana na członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej prowadzącej postępowania kwalifikacyjne w sprawie uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Serdecznie gratulujemy!