• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe

Prawo lokatorskie i polityka mieszkaniowa w wielopłaszczyznowej Europie

Program: 7. Program Ramowy
Nr umowy grantowej: 290694
Okres realizacji: 1.04.2012 - 30.09.2015
Koordynator projektu: Universität Bremen, Niemcy
Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab. Magdalena Habdas

Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner
Jednostka realizująca:Wydział Prawa i Administracji

Projekt dotyczy prawa lokatorskiego i polityki mieszkaniowej w ujęciu międzynarodowym państw członkowskich UE, a także wybranych państw europejskich niebędących członkami UE (Serbia, Chorwacja, Cypr, Rumunia, Szwajcaria).

Korzystanie z lokali o różnym przeznaczeniu następuje na podstawie rozmaitych praw o charakterze zarówno rzeczowym, jak i obligacyjnym. Korzystanie z lokali w oparciu nie o prawo własności, lecz o inne, węższe prawa w niektórych krajach sięga 50%. Niniejszy projekt dotyczy przede wszystkim prawa lokatorskiego w odniesieniu do lokali mieszkalnych, a zatem ma największe znaczenie dla konsumentów, dla których istotna jest też praktyczna realizacja uprawnień lokatora w sądach i przed innymi organami państwowymi lub samorządowymi.

Projekt stanowi pierwszą próbę kompleksowego przedstawienia regulacji z zakresu prawa lokatorskiego w kontekście międzynarodowym i prawnoporównawczym. Analiza prawna dokonywana jest zarówno w kontekście socjologicznym, jak i urbanistycznym. Dotychczas temat ten nie był przedmiotem tak szerokich prawnoporównawczych i interdyscyplinarnych badań, głównie ze względu na dużą specyfikę omawianych regulacji w obrębie poszczególnych państw członkowskich. Tymczasem nasilająca się mobilność obywateli państw członkowskich UE powoduje, że zagadnienie to ma aspekt nie tylko narodowy, ale także międzynarodowy. Prawo lokatorskie jest jednak ściśle związane z procesami społeczno-gospodarczymi oraz politycznymi wyborami państw. Dlatego też istotne jest przedstawienie go w kontekście polityki mieszkaniowej, a także działań zmierzających do ograniczenia gentryfikacji społeczeństwa oraz większej inkluzywności społecznej proponowanych rozwiązań.

Każdy uczestnik konsorcjum opracowuje 3 systemy prawne (grupa Polska opracowuje system polski, słowacki i czeski), a zatem porównanych zostanie 30 europejskich porządków prawnych. W skład zespołu polskiego wchodzą:

1. dr hab. Magdalena Habdas – kierownik

2. prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus

3. prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz (WNS)

4. dr hab. Monika Jagielska

5. dr Grzegorz Matusik

6. dr Mariusz Fras

7. dr Grzegorz Panek

Z zespołem polskim współpracuje dr Pavel Petr z Uniwersytetu w
Ołomuńcu (Univerzita Palackého v Olomouci) w zakresie czeskiego prawa
lokatorskiego oraz dr Monika Jurcova i mgr Jozef Stefanko z
Uniwersytetu w Trnawie (Trnavská univerzita v Trnave) w zakresie
słowackiego prawa lokatorskiego.

Związane z projektem zagadnienia urbanistyczne konsultuje dr inż.
arch. Agata Twardoch z Politechniki Śląskiej, natomiast zagadnienia
socjologiczne pod nadzorem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz konsultuje
mgr Anna Majewska.

Efektem projektu będzie przedstawienie w aspekcie prawonoporównawczym
istniejących rozwiązań i polityk z zakresu mieszkalnictwa, ich wpływu
na funkcjonowanie społeczeństw krajowych oraz międzynarodowych,
wskazanie problemów, zagrożeń, wreszcie sformułowanie pożądanych
kierunków działania. Obszerny raport zostanie złożony Komisji
Europejskiej, przy czym rozważa się także możliwość zaproponowania
konkretnych rozwiązań legislacyjnych na poziomie unijnym.

Skład konsorcjum projektowego:

1. Universität Bremen, Niemcy
2. Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod, Celje, Słowenia
3. Metropolitan Research Institute LTD, Budapeszt, Węgry
4. Universityof Southampton, Wielka Brytania
5. Universita di Pisa, Włochy
6. TartuUlikool, Estonia
7. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
8. Lunds Universitet, Sweden
9. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Hiszpania
10. Technische Universiteit Delft, Holandia