Zmiana rozmiaru tekstu:

W X edycji Lauru Studenckiego UŚ. Dziekanat Prawa Niestacjonarnego zwyciężył i zdobył Laur Studencki 2016 w Kategorii Przyjazny Dziekanat za szybką i konkretną pomoc w rozwiązywaniu studenckich problemów, cierpliwość i prostudencką postawę.

Z kolei mgr Maciej Tarasek otrzymał Laur Studencki w Kategorii Przyjaciel Studenta.

Ponadto Kapituła Lauru Studenckiego postanowiła przyznać Nagrodę Honorową wybitnemu uczonemu prof. zw. dr hab. Maksymilianowi Pazdanowi, wybitnemu specjaliście w dziedzinie prawa cywilnego i niekwestionowanemu autorytetowi z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, związanemu z Wydziałem Prawa i Administracji i z Uniwersytetem Śląskim.

sukcesy wpia 

Na zdjęciu : prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, mgr Maciej Tarasek,

mgr Magdalena Stryja, mgr Małgorzata Szaniewska, mgr inż. Monika Łyczba

oraz Przedstawiciel Banku PKO BP Instytucji Przyjaznej Studentom